پایدارسازی و بهسازی

پایدارسازی يکي از موارد بسيار مهم ساختماني به شمار مي رود. گودبرداري و پايدارسازي ديواره هاي گود در محل احداث جز ابتدايي ترين و بنيادي ترين مسئله در ساخت سازه هاي بزرگ مي باشد. گودبرداری را می توان یکی از دشوارترین و حساس ترین مراحل اجرای سازه فرض نمود و احتياج به بررسي و مطالعات و ملاحظات ژئوتکنيکي، سازه اي، مواد و مصالح، تکنولوژيکي و اجرايي اقتصادي و اجتماعي دارد. در نتيجه مي توان گفت که انتخاب روش مناسب وابسته به جميع شرايط تاثيرگذار دارد و مي تواند در شرايط مختلف به روش هاي گوناگوني باشد.
شرکت ساتراپ متناسب با شرایط هر پروژه، نسبت به بررسی و انتخاب روش بهینه فنی، اقتصادی و اجرایی، اقدام نموده و گزینه مناسب را اجرا می نماید. این شرکت با بهره مندی از نیروهای متخصص و تجهیزات مناسب، امکان پایدارسازی گود و بهسازی زمین جهت احداث ساختمان های مختلف را تضمین می نماید.