• عنوان پروژه: ساختمان اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
  • کارفرما: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
  • مشاور: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
  • مشخصات: مساحت: 6900 مترمربع- تعداد طبقات: 9 طبقه- نوع اسکلت : اسکلت بتنی