• عنوان پروژه: ساختمان فناوری اطالعات و ارتباطات بانک پاسارگاد ( پردیس 4 )
  • کارفرما: شرکت فناپ
  • مشاور: شرکت مهندسین مشاور بوم پاد
  • مشخصات: مساحت ۲۸۰۰۰ متر مربع – تعداد طبقات: ۵ طبقه – نوع اسکلت: اسکلت بتنی