• عنوان پروژه: ساختمان اداری ناحیه 5 شهرداری منطقه 6 تهران
  • کارفرما: شهرداری منطقه 6 تهران
  • مشاور: مهندسین مشاور سازیان
  • مشخصات: مساحت: 5214 مترمربع- تعداد طبقات: 5 طبقه- نوع اسکلت : اسکلت فلزی