شایستگی های محوری و مزیت های رقابتی

1- برخورداری از تجربه ارزشمند و اعتبار تخصصی بالا با بیش از بیست سال سابقه در صنعت ساختمان.

2-  برخورداری از جایگاه توسعه دهنده کلان در صنعت ساختمان و بهره‏مندی از زنجیره کامل خدمات مدیریت ساخت 

3-  برخورداری از تجربه گسترده ساخت در نقاط مختلف کشور و بهره مندی از مشاوره و تجربه های بین المللی

4-  بهره گیری از دانش فنی مدیریت ساخت به ویژه در حوزه های انبوه سازی، شهرک سازی و بلند‏مرتبه سازی

5-  برخورداری از روابط مؤثر با تأمین کنندگان اعتبار در بازار پول و سرمایه (بانک ها و شرکت های تأمین سرمایه)

6-  برخورداری از منابع انسانی متخصص و توانمند و پرورش مدیران لایق