FA | EN | AR

سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت

سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت طی سالیان اخیر الگویی متداول در کشور ما بوده است و به دلیل نوسازی ، استحکام بنا و بهره برداری به روز، کمک به زیبا سازی شهر و افزایش امنیت جانی نسبت به ساختمان های با طول عمر بالا و تجهیزات فرسوده دارای دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد.در این الگو شناخت سرمایه گذاران و سازندگان از موارد کلیدی و مهم می باشد.این اهمیت به دلیل تخصصی بودن ساختمان سازی و رابطه مستقیم هزینه با کیفیت ساخت که معمولا طی سالهای بعد از ساخت مشخص می شود می باشد.
شرکت ساتراپ در زمینه ارائه خدمات سرمایه گذاری مشارکتی در طرح ها و پروژه های گوناگون ساختمانی و صنعتی فعالیت داشته و با برقراری ارتباط مؤثر با سایر فعالان صنعت ساختمان، امکان همکاری های دو جانبه در این حوزه را فراهم نموده و با بهره مندی از اکیپ مجرب اجرایی تا انتهای مراحل ساخت در قالب قراردادهای پیمانکاری و مدیریت پیمان خدمات خود را عرضه می نماید.
خانواده ساتراپ تلاش می کند تا با الگویی کاملا حرفه ای مبتنی بر مسائل فنی مهندسی در حوزه مقررات ملی ساختمان کشور نسبت به تکمیل و کنترل کیفی پس از ساخت پروژه ها اقدام و با اشراف بر مسائل حقوقی ، رضایت و حسن اعتماد ذینفعان را جلب نموده و مسئولیت پذیری و پاسخگویی را سرلوحه خود قرار دهد.