• عنوان پروژه: مجموعه ورزشی و ساختمان مدیریت بحران کردستان
  • کارفرما: شهرداری منطقه 6 تهران
  • مشاور: شرکت مهندسین مشاور سازیان
  • مشخصات: مساحت: 20800 مترمربع- تعداد طبقات: 5 طبقه- نوع اسکلت : اسکلت فلزی