دوره آموزشی پاریس – هامبورگ

تور آموزش حرفه ای مدیریتی و بازرگانی به اروپا – فرانسه و آلمان” با حضور مدیران ساتراپ برگزار شدتور حرفه‌ ای آموزشی مدیریتی و بازرگانی در اروپا در تاریخ 31 اکتبر 2022 با موضوع «بررسی چالش‌های قراردادهای تجاری بین‌المللی» در محل مدرسه بین المللی کسب و کار (ISG) در پاریس آغاز شد. در این دوره […]

دوره اموزشی فرانسه

اشنایی با انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری ۱۰تا۱۷تیر۱۴۰۱پاریس موسسه مجری تور اموزشی:موسسه عصر گفتگوی قلم شرکت کننده: مدیرعامل

جلسه در خدمت مدیران ارشد بانک صادرات در محل دفتر ساتراپ

جلسه در خدمت مدیران ارشد بانک صادرات در محل دفتر ساتراپدر مورد انتقال منابع به بانک و لزوم حمایت بانک از بخش خصوصی و بالاخص شرکت ساتراپ تبادل نظر گردیدزمینه‌های اعتباری و تسهیلاتی نقطه کلیدی این جلسه بودنفرات حاضر از ساتراپ:مهندس محمدجواد غیبی مدیرعامل و رییس هیئت مدیرهمهندس محمدسعید غیبی مدیر امور بین‌الملل