FA | EN | AR

تور آموزش حرفه ای مدیریتی و بازرگانی به اروپا – فرانسه و آلمان” با حضور مدیران ساتراپ برگزار شد
تور حرفه‌ ای آموزشی مدیریتی و بازرگانی در اروپا در تاریخ 31 اکتبر 2022 با موضوع «بررسی چالش‌های قراردادهای تجاری بین‌المللی» در محل مدرسه بین المللی کسب و کار (ISG) در پاریس آغاز شد.

در این دوره به مباحث تخصصی بسیاری در حوزه مدیریت و تجارت بین الملل پرداخته شد.
نکات مهم در حل اختلافات حقوقی در قراردادهای تجاری بین المللی و مراکز داوری معتبر و همچنین انتخاب و تعیین دادگاه های مرجع اروپایی در دعاوی تجاری، قراردادهای تجاری بین المللی و نکات مهم قوانین اینکوترمز 2020 در قراردادهای تجاری بین المللی، قوانین بازنگری، معرفی جانشینان و مفاد فسخ و عواقب آن در قراردادهای تجاری بین المللی و نیز موارد ضروری در فورس ماژور، اصول نگارش و ترتیب نگارش مواد قانونی در قراردادها، استفاده درست از واژگان تخصصی حقوقی در متون و شناسایی امضاکنندگان طرف قرارداد و نیز معرفی محل امضا در قراردادهای تجاری بخشی از مباحث حرفه ای آموزشی این دوره بود.

همچنین در خصوص روند مدیریت صادرات در بازار بین المللی و آشنایی با مالیات ها و نیز آشنایی با قوانین گمرکات و بنادر المان و اقتصاد و مالیات در تجارت و استفاده از ارزهای دیجیتال و انتقال وجه بر اساس قوانین تجارت جهانی، نحوه افزایش فروش و چگونگی ارتباط با شرکت ها در رابطه با نوع کالا، قیمت گذاری کالا بر اساس بازارهای هدف، چگونگی رفتار با رقبا در بازارهای بین المللی طبق اصول قوانین رایج تجارت بین الملل، روش های مدیریت بهینه، رفتارهای سازمانی، کایزن و روش نگارش مدل و طرح کسب و کار از دیگر سرفصل های این دوره آموزشی بود.

در این دوره مهندس سعید غیبی و مهندس هادی دلاوری قائم مقام مدیرعامل و معاون فنی ساتراپ، به همراه مصطفی شرف مدیر و نماینده رسمی ساتراپ در عراق حضور داشتند.