FA | EN | AR

آشنایی با انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری

۱۰ تا ۱۷ تیر ۱۴۰۱ پاریس

این رویداد آموزشی – اقتصادی که در تاریخ 10 الی 17 تیر 1401 انجام گرفت، با بهره مندی از حضور رهبران و مدیران تجاری فرانسه، پژوهشگران و وکلا، فرصت خوبی را برای مدیران و تجار ایرانی فراهم ساخت تا بتوانند به طور هدفمند در بازار اروپا  قدم بردارند.

بدون شک، یکی از مهمترین موضوعاتی که برای شروع تجارت بین المللی مورد نیاز است، شناخت یک روند قانونی است که رابطه طرفین را به صورت حقوقی در آن مشخص می نماید. تنظیم یک قرارداد دقیق و موثر، نیازمند تجربه عملی فراوان در این زمینه، احاطه کامل به موضوع قرارداد، توجه به توان مالی و قدرت چانه زنی طرفین، توجه به اوضاع و احوال انعقاد قرارداد و نیز مستلزم احاطه کامل به قوانین و مقررات مرتبط با قرارداد است.

در این رویداد ضمن بررسی فرصت های ورود به بازارهای بین المللی، نکات بسیاری در چگونگی برقراری ارتباط، مذاکره، عقد قرارداد و بایدها و نبایدهای روند انجام به شرکت کنندگان انتقال داده شد.

به دلیل استراتژیک بودن موضوع ورود به بازارهای بین المللی و چشم انداز فعالیت های برون مرزی هلدینگ، شخص جناب آقای مهندس محمدجواد غیبی، مدیرعامل ساتراپ در این رویداد حضور داشتند.

شرکت کننده: مدیرعامل – مهندس محمدجواد غیبی